Thời tiết Đạ Tẻh - Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.76

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.57

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.47

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.2

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.67

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.3

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.35

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

92%

T2 15/04
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.87

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.67

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.44

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.13

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.53

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.43 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.25

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.15 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.33

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

8.522 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.65 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

96%

T3 16/04
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đạ Tẻh - Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Đạ Tẻh

mây rải rác

19°

mây rải rác

Cảm giác như 19°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

35°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Gió

0.85 m/s

Điểm ngưng

18°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:57 pm