Thời tiết Đạ Tẻh - Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.23

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.15 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.48 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

98%

CN 26/05
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.32 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.2

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.33

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.8

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.46

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.82

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.19 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7.81 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.34 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.28 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.37 m/s
Độ ẩm

97%

T2 27/05
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.09

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.42

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.37

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đạ Tẻh - Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Đạ Tẻh

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

31°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Gió

3.11 m/s

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

4.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:05 pm