Dự báo thời tiết Đơn Dương - Lâm Đồng 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.61 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.31 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.3 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
4.52 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
4.86 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
4.55 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
4.82 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
4.82 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.09 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.36 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.59 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.89 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
5.55 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
6.41 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
5.4 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
5.29 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.91 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.95 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.75 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đơn Dương - Lâm Đồng 30 ngày tới


Lượng mưa Đơn Dương - Lâm Đồng 30 ngày tới

Thời tiết Đơn Dương

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Mặt trời mọc/lặn

05:22/18:05

Nhiệt độ Thấp/Cao

21°

/

31°

Áp suất

1011 hPa

Độ ẩm

96%

wind

Tốc độ Gió

0.86 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

20°

UV

0.17

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:05 pm