Thời tiết Đơn Dương - Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.76

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.57

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.47

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.2

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.67

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.3

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.35

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.91 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.22 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

94%

T2 15/04
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.87

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.67

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.44

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.13

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.53

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.25

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
4.31 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.33

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.25 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

5.762 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

95%

T3 16/04
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đơn Dương - Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Đơn Dương

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

34°

Độ ẩm

30%

Áp suất

1014 hPa

Gió

1.49 m/s

Điểm ngưng

11°

Tầm nhìn

10 km

UV

6.76

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:57 pm