Dự báo Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

29.2°

Cảm giác như 35°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24.2°

Nhiệt độ thấp nhất

30.1°

Nhiệt độ cao nhất

84.6%

Độ ẩm

0.6 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.5°

Điểm ngưng

4.83

UV

1003 hPa

Áp suất

05:10/18:38

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Cao Lộc - Lạng Sơn

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Cao Lộc - Lạng Sơn
28.4° / 35.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Cao Lộc - Lạng Sơn
24.7° / 26.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Cao Lộc - Lạng Sơn
25.3° / 26.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Cao Lộc - Lạng Sơn
28° / 34.5°

Dự báo thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

28.5° / 34.6°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.3° / 35.4°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.3° / 36°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.4° / 35.4°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.7° / 36.2°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 79 %

mưa vừa

2:00 pm

30.5° / 36.7°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.7° / 36.1°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.7° / 36°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 83 %

mưa vừa

5:00 pm

29° / 34.3°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 32.4°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28° / 31°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.5° / 26.3°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.7° / 27.1°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa vừa

10:00 pm

25.6° / 26.3°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa vừa

11:00 pm

25.1° / 26.7°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mưa vừa

1:00 am

25.6° / 26°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.8° / 26.7°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.3° / 26.8°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

4:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.9° / 26°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.3° / 27.6°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

9:00 am

27.4° / 27.9°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 am

27.8° / 30°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 31.1°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.5° / 35.9°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.3° / 38.2°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.7° / 38.3°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.4° / 35.5°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.1° / 33.4°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.6° / 34°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 pm

29° / 34°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.9° / 30.1°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.3° / 26.1°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.6° / 26.1°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.5° / 26.7°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.6° / 27.3°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa vừa

12:00 am

26.2° / 27.5°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.7° / 28°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

25.4° / 26°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

25.7° / 26.9°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

26.9° / 27.7°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

27.3° / 31°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

29.9° / 34°

Thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.4° / 30.7° 1.67 m/s 82% 1003 hPa 17.38 mm
T4 19/06 mưa vừa 25.6° / 31.5° 2.76 m/s 90% 1003 hPa 10.04 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 25.3° / 33.7° 4.4 m/s 62% 1002 hPa 0.11 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.3° / 33.7° 4.44 m/s 67% 1002 hPa 0.11 mm
T7 22/06 mây đen u ám 25.9° / 32.1° 3.89 m/s 66% 1003 hPa 0 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.1° / 32.4° 1.12 m/s 67% 1004 hPa 0.9 mm

Chất lượng không khí tại Cao Lộc - Lạng Sơn

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

384.35

NH3

2.05

NO

0.85

NO2

5.91

O3

70.38

PM2.5

16.7

PM10

20.02

SO2

11.97