Dự báo thời tiết Cao Lộc - Lạng Sơn 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.8 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.17 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.6 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
3.45 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Lộc - Lạng Sơn 30 ngày tới


Lượng mưa Cao Lộc - Lạng Sơn 30 ngày tới

Thời tiết Cao Lộc

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Mặt trời mọc/lặn

05:10/18:29

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

29°

Áp suất

1003 hPa

Độ ẩm

74%

wind

Tốc độ Gió

4.28 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

1.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:10 am
6:29 pm