Dự báo thời tiết Chi Lăng - Lạng Sơn 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.3%
 • Lượng mưa
  1.54 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:29
T2 27/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.2%
 • Lượng mưa
  0.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.8°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:30
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44%
 • Lượng mưa
  2.43 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:30
T4 29/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57%
 • Lượng mưa
  2.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.69 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:31
T5 30/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.7%
 • Lượng mưa
  7.87 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:31
T6 31/05
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  32.46 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/23.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.18 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:31
T7 01/06
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.6°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  12.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  23.7°/23.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.1°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.01 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:32

Lượng mưa Chi Lăng - Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chi Lăng - Lạng Sơn 7 ngày tới

Thời tiết Chi Lăng bây giờ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:29

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0