Thời tiết Chi Lăng - Lạng Sơn theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.64 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.74 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.97 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.29 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

84%

T5 18/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.13 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.45 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.74

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.06 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.51 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.57 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.22

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.75 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.11 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.72 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

87%

T6 19/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.15 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.28 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.98 m/s
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chi Lăng - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Chi Lăng

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Gió

4.74 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
6:13 pm