Dự báo Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

28.5°

Cảm giác như 32°
mưa vừa

mưa vừa

23.2°

Nhiệt độ thấp nhất

28.1°

Nhiệt độ cao nhất

86.6%

Độ ẩm

1.99 m/s

Gió

8.457 km

Tầm nhìn

25.4°

Điểm ngưng

11.04

UV

1006 hPa

Áp suất

05:11/18:39

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đình Lập - Lạng Sơn

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đình Lập - Lạng Sơn
27.7° / 32.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đình Lập - Lạng Sơn
23.7° / 26°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đình Lập - Lạng Sơn
24.9° / 25.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đình Lập - Lạng Sơn
26° / 26.5°

Dự báo thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

28.9° / 32.1°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mưa vừa

12:00 pm

28.9° / 32.8°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 87 %

mưa vừa

1:00 pm

27.3° / 31.4°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.1° / 27.3°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mưa vừa

3:00 pm

26.6° / 27.5°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.2° / 27°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.5° / 26.9°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.9° / 26.6°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.3° / 26.1°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.6° / 26.5°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.5° / 25.8°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.4° / 25.9°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25.7°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25.4°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

1:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 26°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.1° / 25.7°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 25.7°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

24.7° / 25°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

24.6° / 25.3°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 am

24.1° / 25.4°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.4° / 26.6°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.8° / 27.5°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.8° / 32°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 85 %

mưa vừa

11:00 am

27.4° / 30.1°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 85 %

mưa vừa

12:00 pm

27.5° / 30.7°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.1° / 30.5°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.1° / 33°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.3° / 32.4°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.2° / 32°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.2° / 30.7°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.4° / 26.2°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.2° / 26.8°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.1° / 26.6°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.6° / 26.1°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.8° / 25.7°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.3° / 25.6°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.2° / 25.3°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 26°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.9° / 25.4°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.1° / 26°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24.9° / 24.6°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 24.1°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24.8° / 25.9°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25.6° / 26.1°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26.3° / 27°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28.5° / 31°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 33.1°

Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.8° / 28.3° 2.01 m/s 86% 1006 hPa 18.41 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.4° / 28.9° 1.49 m/s 85% 1009 hPa 9.55 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 23.1° / 31.1° 3.11 m/s 66% 1010 hPa 0.88 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 24.5° / 30° 4.11 m/s 74% 1007 hPa 0.26 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.6° / 31° 4.66 m/s 75% 1004 hPa 1.56 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 25.2° / 32.1° 3.91 m/s 70% 1001 hPa 2.8 mm

Chất lượng không khí tại Đình Lập - Lạng Sơn

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

347.94

NH3

0.76

NO

0.22

NO2

3.06

O3

45.5

PM2.5

4.93

PM10

6.12

SO2

2.06