Thời tiết Đình Lập - Lạng Sơn theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

90%

T3 23/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.35 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.31 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.6 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.68 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.8

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.54 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.41 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

88%

T4 24/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

4.266 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.56

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.24 m/s
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đình Lập - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Đình Lập

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Gió

2.43 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:14 pm