Dự báo Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

28.8°

Cảm giác như 33°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

25.7°

Nhiệt độ thấp nhất

34°

Nhiệt độ cao nhất

85.9%

Độ ẩm

1.52 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.1°

Điểm ngưng

0

UV

1001 hPa

Áp suất

05:10/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Lộc Bình - Lạng Sơn

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Lộc Bình - Lạng Sơn
31.6° / 39.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Lộc Bình - Lạng Sơn
25° / 26.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Lộc Bình - Lạng Sơn
26.4° / 27.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Lộc Bình - Lạng Sơn
29° / 35.2°

Dự báo thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

28.6° / 34°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.9° / 33.7°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mưa vừa

9:00 pm

27.5° / 32.4°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.5° / 30.3°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mưa vừa

11:00 pm

26.8° / 26.4°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mưa vừa

12:00 am

26.8° / 27.5°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

27° / 27.7°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa vừa

4:00 am

25.7° / 26.4°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 27.7°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

26.2° / 27°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.8° / 26.1°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.7° / 32.5°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

30° / 35.9°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.2° / 38°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 78 %

mưa vừa

11:00 am

30.9° / 37.9°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.8° / 38.6°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.8° / 38.2°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.5° / 38°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.1° / 38°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.6° / 36.8°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 82 %

mưa vừa

5:00 pm

29.6° / 35.6°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mưa vừa

6:00 pm

28.6° / 33°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.7° / 31.1°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.5° / 26.4°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa vừa

9:00 pm

26.7° / 27.6°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa vừa

10:00 pm

26.1° / 27.4°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa vừa

11:00 pm

25.9° / 28°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa vừa

12:00 am

25.9° / 27.1°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.5° / 27°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.4° / 26.8°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.7° / 26.2°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

26.6° / 27.5°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

28° / 30.9°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 33°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.9° / 36.3°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 am

31.5° / 37.7°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

32° / 38°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33° / 39.9°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33° / 39.9°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.9° / 38.5°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 73 %

mưa vừa

3:00 pm

30.2° / 37.1°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 77 %

mưa vừa

4:00 pm

29.4° / 36.4°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.3° / 35.3°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.1° / 32.2°

Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.7° / 34° 4.39 m/s 70% 1003 hPa 8.51 mm
T3 18/06 mưa vừa 25.4° / 31.5° 2.97 m/s 76% 1002 hPa 24.53 mm
T4 19/06 mưa vừa 25.4° / 32.6° 3.91 m/s 66% 1002 hPa 6.31 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 25.6° / 33.5° 4.16 m/s 66% 1002 hPa 2.08 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.7° / 32.2° 4.16 m/s 71% 1002 hPa 2.26 mm
T7 22/06 mây đen u ám 25.3° / 31.9° 3.92 m/s 72% 1003 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Lộc Bình - Lạng Sơn

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

567.94

NH3

3.33

NO

0

NO2

9.31

O3

73.87

PM2.5

39

PM10

42.39

SO2

9.44