Dự báo thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.3%
 • Lượng mưa
  0.42 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.2°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:30
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.7%
 • Lượng mưa
  2.43 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:30
T4 29/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.2%
 • Lượng mưa
  3.55 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.69 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:31
T5 30/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.1%
 • Lượng mưa
  8.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:31
T6 31/05
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  32.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/23.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.18 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:31
T7 01/06
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.7°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.3%
 • Lượng mưa
  12.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  23.4°/23.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.4°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.01 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:32
CN 02/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.7°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  11.71 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.8°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:32

Lượng mưa Lộc Bình - Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lộc Bình - Lạng Sơn 7 ngày tới

Thời tiết Lộc Bình bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:30

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0