Dự báo Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

26.4°

Cảm giác như 27°
mưa vừa

mưa vừa

26°

Nhiệt độ thấp nhất

34.9°

Nhiệt độ cao nhất

94.6%

Độ ẩm

1.52 m/s

Gió

7.492 km

Tầm nhìn

25.8°

Điểm ngưng

0

UV

1003 hPa

Áp suất

05:10/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tràng Định - Lạng Sơn

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tràng Định - Lạng Sơn
31.4° / 39.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tràng Định - Lạng Sơn
25.6° / 27.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tràng Định - Lạng Sơn
27° / 27.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tràng Định - Lạng Sơn
29.6° / 37°

Dự báo thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

26.2° / 27.3°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mưa vừa

9:00 pm

26.8° / 27.8°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa vừa

10:00 pm

26.7° / 27.1°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.6° / 27.5°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

26.8° / 28°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.2° / 27°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.3° / 27.8°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.5° / 26.5°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.9° / 26.1°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

25.6° / 26.2°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 27.3°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

28° / 30.4°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 33.9°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.1° / 36°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.3° / 37.2°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.8° / 38°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 77 %

mưa vừa

12:00 pm

32° / 38°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 73 %

mưa vừa

1:00 pm

32° / 38.3°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.7° / 39.4°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.4° / 38°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.2° / 37.1°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 83 %

mưa vừa

5:00 pm

28.1° / 33°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 85 %

mưa vừa

6:00 pm

27.3° / 31.6°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 87 %

mưa vừa

7:00 pm

27.3° / 28°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.1° / 26.7°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa vừa

9:00 pm

26.3° / 27.3°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa vừa

10:00 pm

27° / 27.3°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa cường độ nặng

11:00 pm

26.8° / 27.1°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa vừa

12:00 am

25.4° / 27°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa vừa

1:00 am

25.5° / 26.3°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.1° / 26.9°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 26.6°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa vừa

5:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.1° / 26.3°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.5° / 28°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.2° / 27°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.3° / 27.6°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 am

26.3° / 26.8°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 am

29.7° / 35.7°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.5° / 36.4°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.4° / 35.3°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.7° / 38.5°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.6° / 38.8°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.2° / 37.8°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

31° / 38.1°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.1° / 35.4°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.2° / 31°

Thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.8° / 34.9° 4.58 m/s 70% 1003 hPa 7.34 mm
T3 18/06 mưa cường độ nặng 25.6° / 32.8° 1.87 m/s 77% 1002 hPa 20.85 mm
T4 19/06 mưa vừa 26° / 31.8° 2.72 m/s 82% 1002 hPa 10.4 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 25.7° / 33.3° 4.01 m/s 63% 1001 hPa 2.31 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25° / 33° 4.64 m/s 70% 1003 hPa 2.89 mm
T7 22/06 mây đen u ám 26° / 32.7° 4.2 m/s 65% 1004 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Tràng Định - Lạng Sơn

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

410.96

NH3

1.76

NO

0

NO2

9.05

O3

54.24

PM2.5

30.34

PM10

32.67

SO2

13.1