Dự báo thời tiết Tràng Định - Lạng Sơn 3 ngày tới

Hôm nay

24 oC

32.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

24.7°

/

32.2°

Độ ẩm

65.3%

Gió

3.48 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

10.39

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:18

Mặt trời lặn

18:39

T2 15/07

23.5 oC

33 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

23.7°

/

33°

Độ ẩm

60.1%

Gió

2.62 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

11.4

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:18

Mặt trời lặn

18:38

T3 16/07

23.1 oC

31.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

23.9°

/

32°

Độ ẩm

69.8%

Gió

2.1 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

11.81

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:18

Mặt trời lặn

18:38

Lượng mưa Tràng Định - Lạng Sơn 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tràng Định - Lạng Sơn 3 ngày tới

Thời tiết Tràng Định bây giờ

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

71%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

3.48 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0.93