Dự báo Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

30.9°

Cảm giác như 34°
mưa vừa

mưa vừa

24.7°

Nhiệt độ thấp nhất

34.1°

Nhiệt độ cao nhất

67.8%

Độ ẩm

1.78 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.2°

Điểm ngưng

5.07

UV

1005 hPa

Áp suất

05:10/18:38

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn
30.5° / 35.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn
25.5° / 27.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn
26.3° / 27.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn
33.1° / 39.8°

Dự báo thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

30.8° / 34.4°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 am

30.8° / 35.3°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.4° / 35.1°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32.7° / 36.1°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.6° / 38°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.3° / 39°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.1° / 39.2°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.4° / 39.5°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.7° / 39.7°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 36.9°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.8° / 34°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.4° / 31.3°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 82 %

mây rải rác

9:00 pm

27.4° / 30°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 84 %

mây cụm

10:00 pm

26.7° / 26.3°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mây cụm

11:00 pm

26.9° / 27.1°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

26.8° / 27°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25.7° / 26.5°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 26.4°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mây cụm

3:00 am

25.5° / 26.9°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mây cụm

4:00 am

25.4° / 26.8°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 26.2°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25.2° / 26.3°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

27.9° / 30°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

29.7° / 33.7°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 am

30.2° / 36°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 am

31.9° / 36.1°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

11:00 am

33.7° / 40°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.2° / 40.4°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33.5° / 39.1°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.5° / 37.8°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 75 %

mưa vừa

3:00 pm

30.3° / 37.8°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 76 %

mưa vừa

4:00 pm

30.8° / 36.5°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 80 %

mưa vừa

5:00 pm

29.7° / 36.3°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 84 %

mưa vừa

6:00 pm

28.7° / 34.2°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 32°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.1° / 27.2°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.1° / 26.6°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27.1°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mưa vừa

11:00 pm

25.5° / 27.6°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa vừa

12:00 am

25.2° / 26.3°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa vừa

1:00 am

25.7° / 26.9°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

25.3° / 26.7°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25.4°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.9° / 26.1°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 27°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 am

27.3° / 27.4°

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.9° / 34.8° 2.58 m/s 63% 1005 hPa 1.12 mm
CN 23/06 mưa vừa 25.1° / 34.4° 2.14 m/s 56% 1004 hPa 13.94 mm
T2 24/06 mưa vừa 24.7° / 29.7° 4.42 m/s 79% 1003 hPa 9.48 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.6° / 29.7° 4.02 m/s 86% 1006 hPa 9.4 mm
T4 26/06 mưa vừa 23° / 31° 2.54 m/s 71% 1008 hPa 11.87 mm
T5 27/06 mưa vừa 23.9° / 29.7° 2.89 m/s 80% 1007 hPa 10.62 mm

Chất lượng không khí tại Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

294.73

NH3

0.38

NO

0.39

NO2

5.63

O3

38.97

PM2.5

7.65

PM10

8.38

SO2

4.09