Dự báo thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.1%
 • Lượng mưa
  2.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:29
T2 27/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  2.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:30
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.6%
 • Lượng mưa
  0.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.16 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:30
T4 29/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.7%
 • Lượng mưa
  8.65 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:31
T5 30/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  17.62 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.5°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.43 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:31
T6 31/05
mưa cường độ nặng
23°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 23°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.1°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  37.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24°/22.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.7 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:31
T7 01/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.7%
 • Lượng mưa
  3.4 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.7°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.2°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:32

Lượng mưa Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 7 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:29

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.39 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0.57