Dự báo thời tiết Sapa - Lào Cai 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/15°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/12°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/14°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

42%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

100%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/18°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

47%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sapa - Lào Cai 30 ngày tới


Lượng mưa Sapa - Lào Cai 30 ngày tới

Thời tiết Sapa

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Mặt trời mọc/lặn

05:22/18:40

Nhiệt độ Thấp/Cao

15°

/

24°

Áp suất

1010 hPa

Độ ẩm

52%

wind

Tốc độ Gió

1.06 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

13°

UV

7.07

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:40 pm