Dự báo thời tiết Sapa - Lào Cai 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  17.4°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.7%
 • Lượng mưa
  2.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.1°/18.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  17.1°/20.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:42
T3 28/05
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  18°/22.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.6%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  22°/18.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  18.8°/19.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:43
T4 29/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  18°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.3%
 • Lượng mưa
  1.37 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25°/19°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  19.3°/19.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:43
T5 30/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  18°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.8%
 • Lượng mưa
  6.53 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/19.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  20.3°/20.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.21 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:44
T6 31/05
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  18.3°/21.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  16.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  21.8°/18.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  19.4°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:44
T7 01/06
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  18.4°/20.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  9.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  20.8°/18.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  18.5°/18.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:44
CN 02/06
mưa vừa
18°

mưa vừa

Cảm giác như 19°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  18.1°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  14.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  18.4°/18.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  18.8°/18.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  0.86 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:45

Lượng mưa Sapa - Lào Cai 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sapa - Lào Cai 7 ngày tới

Thời tiết Sapa bây giờ

mưa nhẹ

17°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:42

Thấp/Cao

17°

/

24°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.449 km

Gió

1.59 m/s

Điểm ngưng

17°

UV

0