Dự báo Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

29.7°

Cảm giác như 32°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

25°

Nhiệt độ thấp nhất

36.4°

Nhiệt độ cao nhất

65.1%

Độ ẩm

4.28 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.3°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:33/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Vĩnh Hưng - Long An

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Vĩnh Hưng - Long An
34° / 38°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Vĩnh Hưng - Long An
27.2° / 31.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Vĩnh Hưng - Long An
26.3° / 27.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Vĩnh Hưng - Long An
31.7° / 35°

Dự báo thời tiết Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

29.1° / 32.3°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 65 %

mây rải rác

9:00 pm

29.8° / 33°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.3° / 31.9°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 67 %

mây cụm

11:00 pm

28.8° / 31.8°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 70 %

mây cụm

12:00 am

27.1° / 30.2°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 74 %

mây cụm

1:00 am

27.3° / 29.4°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 79 %

mây cụm

2:00 am

26.3° / 26.2°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 82 %

mây rải rác

3:00 am

26.6° / 26.8°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 85 %

mây cụm

4:00 am

26.7° / 27.7°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 86 %

mây cụm

5:00 am

26.1° / 26.1°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 87 %

mây cụm

6:00 am

26.7° / 27°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 87 %

mây cụm

7:00 am

28.7° / 31.7°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 am

30.7° / 34.5°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 67 %

mây cụm

9:00 am

32.1° / 36.6°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 57 %

mây cụm

10:00 am

34.8° / 38.2°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 50 %

mây cụm

11:00 am

36° / 39°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 45 %

mây cụm

12:00 pm

36.5° / 41°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 41 %

mây cụm

1:00 pm

37.5° / 41.3°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 39 %

mây cụm

2:00 pm

37.6° / 40.7°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 38 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.5° / 40.8°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.4° / 37.8°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.7° / 37.4°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.3° / 36.7°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.2° / 35°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.2° / 33.3°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 66 %

mây cụm

9:00 pm

29.3° / 32.9°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 69 %

mây cụm

10:00 pm

28.4° / 32.9°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 71 %

mây cụm

11:00 pm

28.3° / 31°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 73 %

mây cụm

12:00 am

28.3° / 31.7°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 75 %

mây cụm

1:00 am

28° / 31.1°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 77 %

mây cụm

2:00 am

27.6° / 31.5°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

3:00 am

27.8° / 30.2°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.3° / 29.1°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.8° / 27°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.7° / 26.2°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

28.2° / 32.3°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

30.3° / 34.7°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

9:00 am

31.8° / 35.8°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

10:00 am

33.9° / 37.1°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

11:00 am

34.3° / 37.2°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.1° / 38.5°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

34° / 37.1°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

33° / 38°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

34° / 38°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.3° / 38°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.7° / 36.8°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.7° / 36°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.6° / 32.5°

Thời tiết Vĩnh Hưng - Long An

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Vĩnh Hưng - Long An sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.3° / 36.5° 4.56 m/s 43% 1008 hPa 0.36 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 26.7° / 37.1° 6.37 m/s 45% 1007 hPa 0.4 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 26.2° / 35° 6.21 m/s 49% 1007 hPa 1.82 mm
T5 20/06 mưa rất nặng 25.8° / 34.9° 5.59 m/s 50% 1006 hPa 106.45 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.7° / 28.5° 5.82 m/s 85% 1008 hPa 15.56 mm
T7 22/06 mưa vừa 25.9° / 28° 6.82 m/s 82% 1007 hPa 15.5 mm

Chất lượng không khí tại Vĩnh Hưng - Long An

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

461.13

NH3

7.61

NO

0.22

NO2

11.51

O3

17.01

PM2.5

8.1

PM10

10.39

SO2

4