Dự báo thời tiết Vĩnh Hưng - Long An 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

32.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

25°

/

32.3°

Độ ẩm

66.9%

Gió

7.07 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

4.21

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:42

Mặt trời lặn

18:20

T6 26/07

24.9 oC

29.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

24.9°

/

29.1°

Độ ẩm

74.7%

Gió

4.96 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

2.38

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:42

Mặt trời lặn

18:20

T7 27/07

23.2 oC

27.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

23.4°

/

28°

Độ ẩm

89.1%

Gió

4.77 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

10.1

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:20

Lượng mưa Vĩnh Hưng - Long An 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Hưng - Long An 3 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Hưng bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

87%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

3.65 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0