Dự báo thời tiết Xuân Trường - Nam Định 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.2°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.3%
 • Lượng mưa
  1.42 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.6°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.52 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:30
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.5%
 • Lượng mưa
  3.55 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.82 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:31
T6 31/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  4.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.1°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.4°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:31
T7 01/06
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.4%
 • Lượng mưa
  1.81 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
T2 03/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65%
 • Lượng mưa
  3.84 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/29.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32

Lượng mưa Xuân Trường - Nam Định 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xuân Trường - Nam Định 7 ngày tới

Thời tiết Xuân Trường bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:30

Thấp/Cao

28°

/

30°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0