Thời tiết Xuân Trường - Nam Định theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.46 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.15 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.17 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.25 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.44 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.33 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.92

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.77 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.92 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.42 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.6 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.24 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.13 m/s
Độ ẩm

85%

T2 15/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.51 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.03 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.59 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.99 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.67 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.3 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.26 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.22 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.18 m/s
Độ ẩm

92%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.32 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xuân Trường - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Xuân Trường

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Gió

5.15 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
6:13 pm