Dự báo thời tiết Ý Yên - Nam Định 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
8.31 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.98 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.92 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.81 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.83 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ý Yên - Nam Định 30 ngày tới


Lượng mưa Ý Yên - Nam Định 30 ngày tới

Thời tiết Ý Yên

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Mặt trời mọc/lặn

05:16/18:27

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

33°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

55%

wind

Tốc độ Gió

3.22 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

22°

UV

9.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:27 pm