Dự báo thời tiết Ý Yên - Nam Định 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.4%
 • Lượng mưa
  1.2 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.4°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:30
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  14.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/23°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  6.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:31
T6 31/05
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.6°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  27.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.4°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.3°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:31
T7 01/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.6°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.3%
 • Lượng mưa
  1.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
T2 03/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74%
 • Lượng mưa
  8.01 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
T3 04/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  7.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.6°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33

Lượng mưa Ý Yên - Nam Định 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ý Yên - Nam Định 7 ngày tới

Thời tiết Ý Yên bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:30

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0