Dự báo thời tiết Gia Viễn - Ninh Bình 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
8.31 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.25 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Viễn - Ninh Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Gia Viễn - Ninh Bình 30 ngày tới

Thời tiết Gia Viễn

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Mặt trời mọc/lặn

05:17/18:27

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

33°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

52%

wind

Tốc độ Gió

3.49 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

22°

UV

9.81

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:27 pm