Dự báo thời tiết Gia Viễn - Ninh Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mây rải rác
36°

mây rải rác

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.7°/30.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T3 28/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.2°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.8%
 • Lượng mưa
  1.2 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.7°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.16 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:31
T5 30/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.7%
 • Lượng mưa
  1.8 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.9°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:31
T6 31/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.5%
 • Lượng mưa
  3.68 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.47 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T7 01/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  15.98 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.3°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.47 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
CN 02/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77%
 • Lượng mưa
  8.13 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.36 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32

Lượng mưa Gia Viễn - Ninh Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Viễn - Ninh Bình 7 ngày tới

Thời tiết Gia Viễn bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:30

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.18 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0