Dự báo thời tiết Kim Sơn - Ninh Bình 3 ngày tới

Hôm nay

26 oC

33.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.8°

/

33.3°

Độ ẩm

59.9%

Gió

5.55 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

11.16

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:39

T2 15/07

25.9 oC

32 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.4°

/

31.5°

Độ ẩm

74.1%

Gió

6.11 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.8°

UV

11.65

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:39

T3 16/07

25.9 oC

31.3 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

25.9°

/

31.4°

Độ ẩm

78%

Gió

5.56 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

27°

UV

8.99

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:38

Lượng mưa Kim Sơn - Ninh Bình 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kim Sơn - Ninh Bình 3 ngày tới

Thời tiết Kim Sơn bây giờ

mưa nhẹ

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

61%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

4.57 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

9.07