Dự báo thời tiết Kim Sơn - Ninh Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.7%
 • Lượng mưa
  5.9 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.8°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:29
CN 26/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.6%
 • Lượng mưa
  1.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.9°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T2 27/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.9%
 • Lượng mưa
  0.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.7°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T3 28/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53%
 • Lượng mưa
  1.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/29.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T4 29/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  13.61 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.7°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:31
T5 30/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.5%
 • Lượng mưa
  0.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:31
T6 31/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.3%
 • Lượng mưa
  9.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.58 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32

Lượng mưa Kim Sơn - Ninh Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kim Sơn - Ninh Bình 7 ngày tới

Thời tiết Kim Sơn bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:29

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0.08