Dự báo Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

32.8°

Cảm giác như 39°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.9°

Nhiệt độ thấp nhất

36.1°

Nhiệt độ cao nhất

71%

Độ ẩm

1.85 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26°

Điểm ngưng

8.5

UV

1002 hPa

Áp suất

05:16/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Nho Quan - Ninh Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Nho Quan - Ninh Bình
31.1° / 39.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Nho Quan - Ninh Bình
27.1° / 32.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Nho Quan - Ninh Bình
28.3° / 32.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Nho Quan - Ninh Bình
35° / 41.1°

Dự báo thời tiết Nho Quan - Ninh Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

33° / 39.1°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

11:00 am

32.7° / 39.8°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 40.7°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 42.6°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

2:00 pm

36° / 43.6°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.4° / 43.5°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.7° / 42.7°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.3° / 41.1°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.9° / 38.6°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 70 %

mưa vừa

7:00 pm

30.8° / 37.1°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 76 %

mưa vừa

8:00 pm

29.8° / 36°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.4° / 33°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.9° / 32.2°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.9° / 32.3°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 am

29° / 33.3°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

29° / 33.6°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

28.6° / 33.8°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 am

28.2° / 32.8°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

29° / 32.8°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

27.1° / 32°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

28.5° / 32.8°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 am

29.8° / 35.2°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 am

31.1° / 37.3°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

9:00 am

32.4° / 39.7°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 am

33.9° / 40.4°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

11:00 am

33.5° / 40.2°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.5° / 40.7°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.2° / 41°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

2:00 pm

35° / 42.6°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.1° / 43.9°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.7° / 42.2°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

35° / 41.2°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.4° / 39.7°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.1° / 36.4°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.1° / 35.2°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.6° / 35.8°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.1° / 36.4°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 77 %

mây cụm

11:00 pm

30.4° / 36.1°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 78 %

mây cụm

12:00 am

29.3° / 35°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 77 %

mây cụm

1:00 am

28.6° / 33.9°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 78 %

mây cụm

2:00 am

29° / 32.7°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

3:00 am

28.9° / 32.2°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

4:00 am

28.4° / 32.5°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 am

28.4° / 32.6°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 am

29° / 33.4°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 am

29.8° / 36°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

31.7° / 37.3°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

9:00 am

33.2° / 39.4°

Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Nho Quan - Ninh Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 27° / 36.3° 3.98 m/s 68% 1002 hPa 5.81 mm
T4 19/06 mây đen u ám 27° / 37° 3.81 m/s 63% 1001 hPa 0 mm
T5 20/06 mây đen u ám 28.7° / 38.1° 5.29 m/s 49% 1001 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 29.8° / 38° 5.35 m/s 53% 1001 hPa 0 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29.7° / 35.6° 5.58 m/s 58% 1002 hPa 1.09 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 28° / 34.2° 4.61 m/s 56% 1002 hPa 0.12 mm

Chất lượng không khí tại Nho Quan - Ninh Bình

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

594.54

NH3

13.53

NO

1.23

NO2

6.01

O3

119.13

PM2.5

20.57

PM10

28.4

SO2

4.85