Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.13 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.31 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.29 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.48 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.71 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.39 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

90%

T5 18/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.86 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.89 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.23 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.32 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.22 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.17 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.16 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.53 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

96%

T6 19/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.92 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.38 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.48 m/s
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nho Quan - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Nho Quan

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Gió

4.31 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
6:14 pm