Dự báo Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

35.5°

Cảm giác như 42°
mưa vừa

mưa vừa

27.2°

Nhiệt độ thấp nhất

35.4°

Nhiệt độ cao nhất

54.6%

Độ ẩm

4.59 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

9.09

UV

1002 hPa

Áp suất

05:17/18:38

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Yên Khánh - Ninh Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Yên Khánh - Ninh Bình
34.5° / 42.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Yên Khánh - Ninh Bình
27.6° / 35.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Yên Khánh - Ninh Bình
28.1° / 34.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Yên Khánh - Ninh Bình
33° / 39.7°

Dự báo thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

35.1° / 42.2°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

11:00 am

36° / 43°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

12:00 pm

35° / 42.4°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 53 %

mưa nhẹ

1:00 pm

35.5° / 42.3°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 53 %

mưa vừa

2:00 pm

35.9° / 42.6°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 53 %

mây cụm

3:00 pm

35.8° / 42.7°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 55 %

mây cụm

4:00 pm

34.3° / 41°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 56 %

mây rải rác

5:00 pm

33.7° / 39.7°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 61 %

mây rải rác

6:00 pm

31.7° / 38.5°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 70 %

mây rải rác

7:00 pm

30.8° / 36.7°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 78 %

mây rải rác

8:00 pm

29.4° / 36.4°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 82 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

29.7° / 36.1°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 84 %

mây thưa

10:00 pm

29.3° / 35.2°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.1° / 35.6°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mây rải rác

12:00 am

29° / 35°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.5° / 34.7°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.3° / 33°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 am

28.6° / 33.5°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

28.4° / 32.5°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

28.7° / 32.9°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

28° / 33.7°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

31° / 36.5°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

8:00 am

31.7° / 37.4°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 38.4°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

33.6° / 39.1°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

34.9° / 41.4°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

12:00 pm

35° / 41.1°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.3° / 41.9°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 52 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34° / 40.7°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.1° / 40.4°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33.2° / 40°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.2° / 38.5°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.5° / 36.1°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30° / 34.7°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 80 %

mưa vừa

8:00 pm

29.2° / 34.7°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29° / 34.7°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.8° / 34.9°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.8° / 33.7°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 85 %

mưa vừa

12:00 am

27.4° / 32.9°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 87 %

mưa vừa

1:00 am

27° / 31.9°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mưa vừa

2:00 am

27.4° / 31.1°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mưa vừa

3:00 am

27.9° / 30.2°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mưa vừa

4:00 am

27.7° / 31°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mưa vừa

5:00 am

27° / 30.6°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.5° / 30°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.4° / 32.9°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.7° / 34.6°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.3° / 36.1°

Thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình

Điểm sương 76 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 28.5° / 35.3° 5.89 m/s 54% 1002 hPa 2.49 mm
CN 23/06 mưa vừa 28.1° / 35.4° 5.18 m/s 54% 1003 hPa 6.42 mm
T2 24/06 mưa vừa 26.9° / 30.5° 6.23 m/s 76% 1001 hPa 24.2 mm
T3 25/06 mưa vừa 26.8° / 32.1° 4.16 m/s 71% 1004 hPa 15.06 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.5° / 32.4° 6.35 m/s 74% 1006 hPa 24.62 mm
T5 27/06 mưa vừa 27° / 30.3° 7.39 m/s 84% 1005 hPa 44.3 mm

Chất lượng không khí tại Yên Khánh - Ninh Bình

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

467.7

NH3

6.5

NO

0.72

NO2

10.74

O3

44.33

PM2.5

17.28

PM10

22.14

SO2

13.04