Dự báo thời tiết Yên Khánh - Ninh Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.9°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T4 29/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.8%
 • Lượng mưa
  0.55 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.4°/29.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:31
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  12.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/24.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  6.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:31
T6 31/05
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.2°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  41.16 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.8°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T7 01/06
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
CN 02/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.2%
 • Lượng mưa
  1.9 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.8°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T2 03/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.5%
 • Lượng mưa
  5.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/29.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:33

Lượng mưa Yên Khánh - Ninh Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Khánh - Ninh Bình 7 ngày tới

Thời tiết Yên Khánh bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:30

Thấp/Cao

28°

/

31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0