Dự báo thời tiết Ninh Thuận 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  1.87 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:10
CN 23/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61%
 • Lượng mưa
  2.47 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.6°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.39 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:10
T2 24/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.1%
 • Lượng mưa
  0.34 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:10
T3 25/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.3%
 • Lượng mưa
  1.81 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:10
T4 26/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.2%
 • Lượng mưa
  1.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.01 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:10
T5 27/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.8%
 • Lượng mưa
  1.42 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:10
T6 28/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.5%
 • Lượng mưa
  4.9 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:11

Lượng mưa Ninh Thuận 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Thuận 7 ngày tới

Thời tiết Ninh Thuận bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:10

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0.46