Thời tiết Ninh Thuận theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.78

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.47 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.26 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.77 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.04 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.58

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.49 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.62 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

87%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.25

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.16 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.85

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.02 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.49 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.63 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.79 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.31

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.1 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.24 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

86%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.27

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.8

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.54

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Thuận trong 12h tới

Thời tiết Ninh Thuận

mây cụm

34°

mây cụm

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/17:55

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Gió

5.26 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

14.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
5:55 pm