Dự báo Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

31.3°

Cảm giác như 35°
mây cụm

mây cụm

25.1°

Nhiệt độ thấp nhất

36.5°

Nhiệt độ cao nhất

59.3%

Độ ẩm

3.15 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.7°

Điểm ngưng

3.27

UV

1007 hPa

Áp suất

05:21/18:09

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Ninh Hải - Ninh Thuận

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Ninh Hải - Ninh Thuận
33.8° / 39°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Ninh Hải - Ninh Thuận
26.7° / 31.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Ninh Hải - Ninh Thuận
28.8° / 31.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Ninh Hải - Ninh Thuận
32.2° / 38.5°

Dự báo thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

31.8° / 35.4°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 59 %

mây cụm

9:00 am

32.3° / 36°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 57 %

mây cụm

10:00 am

33° / 37.4°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 53 %

mây cụm

11:00 am

35° / 39.8°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.3° / 40°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.3° / 41.5°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.1° / 40.9°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 50 %

mây cụm

3:00 pm

33.2° / 39.5°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.5° / 38.9°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.8° / 38.8°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.6° / 36.7°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 72 %

mây cụm

7:00 pm

29.7° / 33.5°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 80 %

mây cụm

8:00 pm

28.3° / 32.9°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 82 %

mây thưa

9:00 pm

28.1° / 32°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.7° / 32.7°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 85 %

mây thưa

11:00 pm

27.6° / 31.9°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 85 %

mây rải rác

12:00 am

27.7° / 30.3°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 86 %

mây rải rác

1:00 am

27.5° / 30.5°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 86 %

mây rải rác

2:00 am

27.6° / 30.2°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 28°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 26.6°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

5:00 am

26.5° / 26.3°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

28° / 30.6°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 80 %

mây cụm

7:00 am

29.2° / 33.5°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 68 %

mây cụm

8:00 am

32.5° / 36.7°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

9:00 am

34.3° / 39.4°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 51 %

mây cụm

10:00 am

36.2° / 41.3°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 46 %

mây cụm

11:00 am

37.5° / 42.1°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 43 %

mây cụm

12:00 pm

37.2° / 43.2°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 44 %

mây cụm

1:00 pm

36.9° / 42.8°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 45 %

mây cụm

2:00 pm

35.9° / 41°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.7° / 39.1°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.5° / 38.7°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

5:00 pm

33° / 38.5°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

6:00 pm

32° / 37.8°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.6° / 35.6°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.2° / 32.4°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 83 %

mưa vừa

9:00 pm

27.8° / 30.1°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.5° / 30.7°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.8° / 30.4°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

12:00 am

27° / 27.5°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 88 %

mưa vừa

1:00 am

26.7° / 27°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

26.4° / 26.7°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.4° / 27°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 27.8°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

28° / 30.5°

Thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.1° / 36° 4.93 m/s 48% 1006 hPa 0.17 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.9° / 37.6° 6.94 m/s 43% 1005 hPa 2.6 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.4° / 34.2° 5.44 m/s 57% 1005 hPa 6.5 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.5° / 30.6° 2.39 m/s 85% 1006 hPa 4.73 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.7° / 33.3° 3.31 m/s 54% 1004 hPa 3.45 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.2° / 26.6° 4.91 m/s 90% 1006 hPa 8.76 mm

Chất lượng không khí tại Ninh Hải - Ninh Thuận

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

327.91

NH3

2.4

NO

0.83

NO2

4.24

O3

19.89

PM2.5

3

PM10

4.23

SO2

1.45