Dự báo thời tiết Ninh Hải - Ninh Thuận 3 ngày tới

Hôm nay

25.5 oC

34.4 oC

mây rải rác mây rải rác

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25°

/

34.9°

Độ ẩm

52.7%

Gió

8.9 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.7°

UV

12.04

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:10

T6 26/07

25.4 oC

35.2 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.2°

/

35.3°

Độ ẩm

48.3%

Gió

8.05 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.8°

UV

12.52

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:10

T7 27/07

26 oC

34.4 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

25.8°

/

34.4°

Độ ẩm

58.7%

Gió

8.61 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.3°

UV

10.05

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:10

Lượng mưa Ninh Hải - Ninh Thuận 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Hải - Ninh Thuận 3 ngày tới

Thời tiết Ninh Hải bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

72%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

4.16 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0