Dự báo thời tiết Ninh Phước - Ninh Thuận 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.1°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.57 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:02
CN 26/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  3.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.9°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:03
T2 27/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81%
 • Lượng mưa
  3.2 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.6°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:03
T3 28/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  2.1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.5°/29.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/34.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:03
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.9%
 • Lượng mưa
  0.28 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:03
T5 30/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.5°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.8%
 • Lượng mưa
  1.74 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.7°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:04
T6 31/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.6°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.2%
 • Lượng mưa
  1.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.9°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:04

Lượng mưa Ninh Phước - Ninh Thuận 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Phước - Ninh Thuận 7 ngày tới

Thời tiết Ninh Phước bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:02

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.96 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0.88