Thời tiết Ninh Phước - Ninh Thuận theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.16

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.08

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.92

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.17 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.21 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.56

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.35 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.19 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.54 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

86%

T2 15/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.42

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.05

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.99

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.01

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.73 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.69

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.81 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.81 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.93 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.91 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.12 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.98 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

90%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.53

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Phước - Ninh Thuận trong 12h tới

Thời tiết Ninh Phước

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:55

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1013 hPa

Gió

1.85 m/s

Điểm ngưng

20°

Tầm nhìn

10 km

UV

7.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:55 pm