Dự báo thời tiết Ninh Sơn - Ninh Thuận 3 ngày tới

Hôm nay

24.7 oC

31.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

24.4°

/

31.4°

Độ ẩm

72.1%

Gió

3.46 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.2°

UV

1.47

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:12

T2 15/07

24.3 oC

34 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

24.6°

/

33.3°

Độ ẩm

57.2%

Gió

3.58 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.3°

UV

4.08

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:11

T3 16/07

24.4 oC

33.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

24.5°

/

34°

Độ ẩm

59.7%

Gió

3.75 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

6.39

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:11

Lượng mưa Ninh Sơn - Ninh Thuận 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Sơn - Ninh Thuận 3 ngày tới

Thời tiết Ninh Sơn bây giờ

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

86%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1002 hPa

Gió

2.91 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0