Thời tiết Ninh Sơn - Ninh Thuận theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.91 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.52 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.55 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

85%

CN 26/05
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.42

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.1 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.44

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.38 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.81 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

85%

T2 27/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Sơn - Ninh Thuận trong 12h tới

Thời tiết Ninh Sơn

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:02

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Gió

1.59 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:02 pm