Dự báo thời tiết Lâm Thao - Phú Thọ 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Thao - Phú Thọ 30 ngày tới


Lượng mưa Lâm Thao - Phú Thọ 30 ngày tới

Thời tiết Lâm Thao

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Mặt trời mọc/lặn

05:17/18:34

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

27°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

89%

wind

Tốc độ Gió

2.11 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

4.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:34 pm