Dự báo thời tiết Lâm Thao - Phú Thọ 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.6%
 • Lượng mưa
  0.79 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:33
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.3%
 • Lượng mưa
  5.51 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:33
T5 23/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.9%
 • Lượng mưa
  3.81 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:33
T6 24/05
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.8°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:34
T7 25/05
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.2°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:34
CN 26/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.8%
 • Lượng mưa
  2.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.4°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T2 27/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.7°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35

Lượng mưa Lâm Thao - Phú Thọ 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Thao - Phú Thọ 7 ngày tới

Thời tiết Lâm Thao bây giờ

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:33

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

10.34