Dự báo thời tiết Lâm Thao - Phú Thọ 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.1%
 • Lượng mưa
  10.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:34
CN 26/05
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.5°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T2 27/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.7°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.08 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T3 28/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  12.54 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T4 29/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  31.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.5°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T5 30/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.7%
 • Lượng mưa
  23.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:36
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  27.03 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.7°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37

Lượng mưa Lâm Thao - Phú Thọ 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Thao - Phú Thọ 7 ngày tới

Thời tiết Lâm Thao bây giờ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:34

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0