Dự báo thời tiết Yên Lập - Phú Thọ 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

35.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

24.3°

/

35°

Độ ẩm

61.6%

Gió

2.05 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.1°

UV

12.93

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:41

T6 26/07

25.2 oC

38.7 oC

mây thưa mây thưa

Cảm giác như 44°

Thấp/Cao

25.8°

/

38.4°

Độ ẩm

50.1%

Gió

2.05 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

12.31

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:41

T7 27/07

26.2 oC

38.2 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 44°

Thấp/Cao

26.9°

/

39°

Độ ẩm

50.6%

Gió

3.3 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

10.93

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Yên Lập - Phú Thọ 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Lập - Phú Thọ 3 ngày tới

Thời tiết Yên Lập bây giờ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

74%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

994 hPa

Gió

1.36 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0