Dự báo thời tiết Yên Lập - Phú Thọ 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.5%
 • Lượng mưa
  1.49 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.7°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T2 27/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T4 29/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/29.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.6%
 • Lượng mưa
  12.18 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.96 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:36
T6 31/05
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  37.51 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.7°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37
T7 01/06
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.9°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37

Lượng mưa Yên Lập - Phú Thọ 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Lập - Phú Thọ 7 ngày tới

Thời tiết Yên Lập bây giờ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:35

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0.67