Dự báo Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

29.4°

Cảm giác như 35°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.8°

Nhiệt độ thấp nhất

29.4°

Nhiệt độ cao nhất

81.5%

Độ ẩm

1.62 m/s

Gió

5.117 km

Tầm nhìn

25.9°

Điểm ngưng

10.66

UV

1004 hPa

Áp suất

05:18/18:44

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ
28.3° / 35.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ
24.5° / 26.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ
25.3° / 26.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ
26.2° / 26.5°

Dự báo thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

29.6° / 35.3°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 82 %

mưa vừa

1:00 pm

29.2° / 36°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.2° / 35°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.6° / 34.3°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.3° / 34°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 86 %

mưa vừa

5:00 pm

27.6° / 31.1°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 91 %

mưa vừa

6:00 pm

26.2° / 26.9°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.3° / 27.2°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.8° / 27°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.3° / 26°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26.3°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 97 %

mưa vừa

11:00 pm

25.8° / 27°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 97 %

mưa vừa

12:00 am

25.4° / 26.4°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 97 %

mưa vừa

1:00 am

25.1° / 26.3°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 98 %

mưa vừa

2:00 am

25.7° / 26.1°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 98 %

mưa vừa

3:00 am

25.6° / 26.5°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.7° / 26.7°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 27°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.2° / 27.9°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.2° / 27.6°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.1° / 32.7°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 86 %

mưa vừa

10:00 am

29.1° / 35.3°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 80 %

mưa vừa

11:00 am

30.8° / 36.8°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 77 %

mưa vừa

12:00 pm

30.3° / 35.6°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 77 %

mưa vừa

1:00 pm

30.6° / 37.8°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 76 %

mưa vừa

2:00 pm

30.1° / 36.1°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 79 %

mưa vừa

3:00 pm

29.6° / 35.7°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 84 %

mưa vừa

4:00 pm

27.7° / 33°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mưa vừa

5:00 pm

27.5° / 30.7°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 92 %

mưa vừa

6:00 pm

26.6° / 26.8°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 92 %

mưa vừa

7:00 pm

26.1° / 26°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 92 %

mưa vừa

8:00 pm

26.9° / 27.1°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mưa vừa

9:00 pm

26.9° / 27.1°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mưa vừa

10:00 pm

26.3° / 27°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mưa vừa

11:00 pm

26.4° / 27.7°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mưa vừa

12:00 am

26.3° / 27.2°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.7° / 26.2°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

26.9° / 26.4°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27.8° / 31.6°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.9° / 32°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.7° / 34.5°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.7° / 36.9°

Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.2° / 30° 2.88 m/s 82% 1004 hPa 24.47 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.7° / 30.5° 3.5 m/s 77% 1007 hPa 32.76 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.5° / 32.5° 4.21 m/s 68% 1008 hPa 6.72 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25.1° / 34° 3.02 m/s 64% 1003 hPa 1.61 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 26.2° / 30.3° 1.7 m/s 77% 1002 hPa 0.43 mm
CN 30/06 mây đen u ám 26.3° / 31.2° 2.27 m/s 74% 999 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

654.42

NH3

3.06

NO

1.23

NO2

19.59

O3

32.84

PM2.5

20.07

PM10

20.98

SO2

1.8