Dự báo thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 30 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 30 ngày tới

Thời tiết Thị xã Phú Thọ

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Mặt trời mọc/lặn

05:18/18:33

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

35°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

45%

wind

Tốc độ Gió

0.93 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

21°

UV

8.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:33 pm