Dự báo thời tiết Sơn Hòa - Phú Yên 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

30.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24°

/

30.1°

Độ ẩm

64.4%

Gió

8.5 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.1°

UV

3.51

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:13

T2 15/07

25 oC

30.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

25.9°

/

31°

Độ ẩm

74.2%

Gió

7.31 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.3°

UV

3.39

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:13

T3 16/07

25.9 oC

33 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

25.2°

/

32.5°

Độ ẩm

58.5%

Gió

6.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.8°

UV

9.39

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:13

Lượng mưa Sơn Hòa - Phú Yên 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Hòa - Phú Yên 3 ngày tới

Thời tiết Sơn Hòa bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

65%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

8.24 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

2.76