Thời tiết Sơn Hòa - Phú Yên theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.15

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.25

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.62 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.97

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.6 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.22 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.35 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.54 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.31 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.4 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.51 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.6 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

91%

T6 26/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.92 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.38

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.23 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.59 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.51 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.44

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.98 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
8.23 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
8.35 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.57 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.85 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.27 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.89 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.43 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.03 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3 m/s
Độ ẩm

89%

T7 27/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Hòa - Phú Yên trong 12h tới

Thời tiết Sơn Hòa

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/17:56

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Gió

2.24 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:24 am
5:56 pm