Dự báo Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

33.2°

Cảm giác như 38°
mây cụm

mây cụm

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

33.6°

Nhiệt độ cao nhất

58.5%

Độ ẩm

3.84 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.8°

Điểm ngưng

7.24

UV

1005 hPa

Áp suất

05:18/18:12

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Sông Hinh - Phú Yên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Sông Hinh - Phú Yên
32.9° / 38.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Sông Hinh - Phú Yên
25.8° / 27.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Sông Hinh - Phú Yên
25.5° / 26.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Sông Hinh - Phú Yên
31° / 37°

Dự báo thời tiết Sông Hinh - Phú Yên hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

33.9° / 38.5°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 57 %

mây cụm

1:00 pm

34° / 38.1°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 58 %

mây cụm

2:00 pm

32.5° / 38.3°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 60 %

mây cụm

3:00 pm

32.5° / 38.6°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 61 %

mây cụm

4:00 pm

32.9° / 37.4°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

5:00 pm

30° / 36.6°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

6:00 pm

28° / 33.8°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.9° / 30°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.6° / 26.6°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.6° / 26.9°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 88 %

mưa vừa

10:00 pm

26.8° / 26°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.9° / 27.8°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.2° / 27.1°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.3° / 26.7°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.7° / 26.2°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25.3° / 26.8°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 27.4°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

28.6° / 32.1°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 76 %

mây cụm

9:00 am

30.7° / 34.8°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 69 %

mây cụm

10:00 am

31° / 36.1°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 63 %

mây cụm

11:00 am

32.1° / 38.2°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 59 %

mây cụm

12:00 pm

33.5° / 38.4°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 57 %

mây cụm

1:00 pm

32.4° / 38.1°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.8° / 35°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.7° / 33.1°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 83 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 33.8°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.1° / 34.6°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 31.3°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.6° / 28°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 88 %

mưa vừa

8:00 pm

26.1° / 26.8°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.1° / 27°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.9° / 28°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.1° / 28°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.4° / 26.6°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.4° / 26.5°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.7° / 26.5°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.1° / 26.2°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.7° / 26.2°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.7° / 27°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.8° / 27°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27.4° / 27.8°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28.8° / 33.8°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.7° / 35.1°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.2° / 36.1°

Thời tiết Sông Hinh - Phú Yên

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Sông Hinh - Phú Yên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26° / 33.6° 5.22 m/s 56% 1005 hPa 4.04 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.2° / 33.8° 4.96 m/s 59% 1007 hPa 9.18 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.2° / 31.8° 3.22 m/s 68% 1009 hPa 7.47 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25.9° / 31.9° 3.94 m/s 69% 1009 hPa 7.61 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.6° / 33.4° 4.18 m/s 63% 1008 hPa 1.9 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 27.6° / 34.3° 3.66 m/s 70% 1007 hPa 0.1 mm

Chất lượng không khí tại Sông Hinh - Phú Yên

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

334.19

NH3

2.7

NO

0.16

NO2

1.76

O3

38.11

PM2.5

2.57

PM10

3.67

SO2

1.78