Dự báo thời tiết Sông Hinh - Phú Yên 3 ngày tới

Hôm nay

27.5 oC

34 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

27.6°

/

34.3°

Độ ẩm

52%

Gió

8.38 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.4°

UV

9.42

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:11

T6 26/07

28 oC

34.3 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

27.3°

/

34°

Độ ẩm

54.5%

Gió

7.76 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.3°

UV

11.52

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:11

T7 27/07

27.6 oC

33.6 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

27.2°

/

33.2°

Độ ẩm

54.4%

Gió

5.81 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22°

UV

12.05

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:11

Lượng mưa Sông Hinh - Phú Yên 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Hinh - Phú Yên 3 ngày tới

Thời tiết Sông Hinh bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

67%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

6.46 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0