Dự báo Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

31°

Cảm giác như 35°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.4°

Nhiệt độ thấp nhất

35.1°

Nhiệt độ cao nhất

60.7%

Độ ẩm

4.72 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.3°

Điểm ngưng

3.38

UV

1007 hPa

Áp suất

05:17/18:10

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tây Hoà - Phú Yên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tây Hoà - Phú Yên
32.6° / 38.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tây Hoà - Phú Yên
27.3° / 32.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tây Hoà - Phú Yên
28° / 31.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tây Hoà - Phú Yên
32.3° / 39°

Dự báo thời tiết Tây Hoà - Phú Yên hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 am

31.3° / 34.3°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

8:00 am

31.7° / 35.9°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

9:00 am

31.1° / 35.1°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

10:00 am

32° / 36.9°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

33.7° / 38°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.1° / 40.6°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.6° / 40.2°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

34° / 40.9°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.2° / 39.8°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

33° / 38.1°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

5:00 pm

33° / 38.7°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 36.2°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 33.9°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.9° / 32.6°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 78 %

mây rải rác

9:00 pm

28° / 32.1°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 79 %

mây cụm

10:00 pm

28.3° / 32.5°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 78 %

mây cụm

11:00 pm

28.2° / 32°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 76 %

mây cụm

12:00 am

28.9° / 32°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 75 %

mây cụm

1:00 am

28.8° / 31.7°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 73 %

mây cụm

2:00 am

28.4° / 31.9°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

3:00 am

28.3° / 30.2°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

4:00 am

28.7° / 30.6°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 am

28.4° / 30.6°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

6:00 am

29° / 31.6°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

7:00 am

30.1° / 34.3°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

8:00 am

32.7° / 36.2°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

9:00 am

33.4° / 38.8°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

10:00 am

34° / 40.8°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

11:00 am

36.3° / 41.6°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

12:00 pm

37° / 42.4°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.7° / 39.8°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.7° / 39.7°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.1° / 38.4°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.3° / 37.1°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 36.7°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.2° / 36.9°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.4° / 34.8°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.9° / 32.3°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.9° / 31.9°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27° / 30.4°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.8° / 27°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

26.4° / 26.2°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

26.7° / 26.3°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 am

26.1° / 26.3°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

26.7° / 26.8°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

5:00 am

26.9° / 26.8°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 26.1°

Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tây Hoà - Phú Yên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 27.2° / 35.7° 4.72 m/s 52% 1006 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 26.1° / 36.3° 4.17 m/s 48% 1005 hPa 1.34 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.3° / 33.3° 5.35 m/s 55% 1005 hPa 3.33 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25° / 32° 6.91 m/s 66% 1005 hPa 8.55 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.6° / 33.3° 6.53 m/s 62% 1004 hPa 0.82 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.3° / 27.6° 6.4 m/s 86% 1004 hPa 3.78 mm

Chất lượng không khí tại Tây Hoà - Phú Yên

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

327.21

NH3

2.5

NO

1.16

NO2

2.71

O3

23.55

PM2.5

2.51

PM10

2.89

SO2

0.94